A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Mẫu bảng tự tính điểm thi đua cá nhân năm học 2018 - 2019

Xin gửi các đồng chí CBVC mẫu (tại file đính kèm) và các tiêu chí để nghiên cứu, tập hợp trước. Phần mình chứng làm rõ hơn việc cộng/ trừ

Điểm ban đầu của mỗi giáo viên là 100 điểm và tiến hành cộng, trừ như sau:

TT

Nội dung theo dõi để cộng, trừ

 Điểm cộng, trừ

Bộ phận
 theo dõi

Ghi chú

1

Bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh.

2 điểm +  số điểm quy đổi * hệ số 2

Đ/c Thanh

Chỉ áp dụng cho tổng điểm quy đổi từ 4 điểm trở lên. Khi được giao nhiệm vụ được cộng 2 điểm

2

Các cuộc thi hùng biện tiếng Anh, khoa học kĩ thuật bằng giải văn hóa. Giải toán trên máy tính, kiến thức liên môn, tính bằng 70% giải văn hóa.

 

Đ/c Thanh

 

3

Các cuộc thi HSG, TDTT…..tương ứng cấp huyện ( cụm) bằng 50 % cấp tỉnh, cấp khu vực bằng 2 lần và quốc gia bằng 3 lần cấp tỉnh.

 

Đ/c Thanh

 

4

Các cuộc thi thiết kế bài giảng, dạy học tích hợp bằng 70% cuộc thi GV dạy giỏi ( từ cấp tỉnh).

 

Đ/c Thanh

 

5

Báo cáo viên trong các đợt tập huấn, sinh hoạt chuyên môn cấp huyện (cụm),Sở, Bộ  hoàn thành nhiệm vụ.

Cộng2 điểm/lần

Đ/c Thanh

 

6

Dạy đổi mới phương pháp thao giảng theo sự phân công của tổ

Cộng1 điểm/lượt

Đ/c Thanh

Không tính các tiết kết hợp kiểm tra chuyên môn, thi GV giỏi các cấp

7

Mỗi đợt thi đua mỗi tổ chọn ra 1 người tiêu biểu, tích cực

Cộng 1 điểm/đợt/1 người

Đ/c Thanh

Số tiết đăng kí dạy tốt đạt ít nhất 150% so với yêu cầu và các tiết có chất lượng và được nhiều người đi dự

8

Các đồng chí ra đề thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi Các cấp coi như báo cáo viên sinh hoạt chuyên môn.

 

Đ/c San

 

9

Nghỉ dạy Có lý do ( Đơn xin phép gửi BGH và được sự đồng ý  của BGH trước 1 ngày, nếu đột xuất phải báo cho BGH và phải bổ sung giấy phép sau đó không quá 3 ngày, tính từ ngày nghỉ thứ 5 trong năm học).

Trừ 1 điểm/ Tiết

Đ/c Thanh

Trừ đi công tác, nhà trường cử đi học, nghỉ việc hiếu, hỷ theo quy định, nằm viện có giấy tờ, nghỉ sinh con. Con nhỏ ốm được nghỉ theo luật bảo hiểm xã hội.

10

Nghỉ dạy không có lý do, không được sự đồng ý của BGH.

Trừ 2 điểm/ tiết dạy

Đ/c Thanh

 

11

Nhờ dạy, đổi tiết không báo cáo BGH.

Trừ 1 điểm/ 1tiết

Đ/c Thanh

Có báo cáo thì không trừ điểm

12

Đi dạy muộn, ra sớm quá 5 phút  không có lý do chính đáng.

Trừ 1 điểm/ 1 tiết

Đ/c Thanh

 

13

Đi dạy muộn, ra sớm quá 15 phút coi như nghỉ tiết dạy đó.

Trừ 1 điểm/ tiết dạy

Đ/c Thanh

 

14

Không ghi và kí sổ đầu bài ( cả SĐB dạy thêm) Theo kết quả kiểm tra có kế hoạch.

Trừ 1 điểm/1 tiết (buổi)

Đ/c Thanh

 

1

Tham gia các cuộc thi VNTT do cụm tổ chức đạt giải cá nhân. Giải tập thể mỗi thành viên bằng 50%  nội dung cá nhân. Cấp tỉnh gấp 2 lần cấp huyện ( cụm)

 

Nhất 4 điểm, nhì 3 điểm, giải ba 2 điểm, KK 1 điểm

Đ/c Duy

Tham gia các giải đấu của trường và công đoàn trường có giải cộng 1 điểm/người /giải

2

Vắng chào cờ, hoạt động tập trung có lý do

Trừ 1 điểm/buổi

Đ/c Duy

 

3

Vắng chào cờ, hoạt động tập trung không có lý do

Trừ 2 điểm/buổi

Đ/c Duy

 

4

Không mặc đồng phục vào những ngày quy định, không đeo thẻ vào các buổi họp và tiếp dân.

Trừ 1 điểm/1 lần

Đ/c Duy

 

5

Đăng kí giờ dạy tốt trong các đợt thi đua thiếu.

Trừ 1 điểm/1 tiết

Đ/c Duy

 

1

Tốt nghiệp chương trình Thạc Sỹ.

Cộng 5 điểm

Đ/c Hiếu

Chỉ cộng năm nhận bằng

2

Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn trường.

Cộng 5 điểm

Đ/c Hiếu

Nếu đơn vị đạt vững mạnh. Hoàn thành tôt nhiệm vụ.

3

Phó chủ tịch CĐ, Phó Bí thư đoàn, thư kí hội đồng.

Cộng 3 điểm

Đ/c Hiếu

 

4

Các tổ trưởng chuyên môn.

Cộng 5 điểm

Đ/c Hiếu

Nếu kết quả thi HSG và thi THPT QG lần gần tổng kết nhất đề của sở đều nằm trong tốp 5. Tổ đạt tổ tiên tiến.

5

Tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn.

Cộng 3 điểm

Đ/c Hiếu

Nếu kiêm nhiệm nhiều chức vụ sẽ được cộng điểm cao nhất

6

Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban nữ công, Tự vệ trưởng,  Bí thư chi đoàn GV.

Cộng 3 điểm

Đ/c Hiếu

Nếu kiêm nhiệm nhiều chức vụ sẽ được cộng điểm cao nhất

7

Ủy viên BCH CĐ, Đoàn trường, các tổ trưởng công đoàn

Cộng 2 điểm

Đ/c Hiếu

Nếu kiêm nhiệm nhiều chức vụ sẽ được cộng điểm cao nhất

8

Các ủy viên ban thanh tra nhân dân

Cộng 1 điểm

Đ/c Hiếu

Nếu kiêm nhiệm nhiều chức vụ sẽ được cộng điểm cao nhất

9

Các đồng chí phụ trách công tác thể dục giữa giờ

Cộng 2 điểm

Đ/c Hiếu

Nếu kiêm nhiệm nhiều chức vụ sẽ được cộng điểm cao nhất

1

Bồi dưỡng TDTT, QPAN ,Văn nghệ cấp tỉnh.

2 điểm + tổng số điểm quy đổi

Đ/c San

Chỉ áp dụng cho tổng điểm quy đổi từ 4 điểm trở lên

2

Đạt giáo viên dạy giỏi, CN giỏi cấp tỉnh.

Cộng 10 điểm

Đ/c San

Chỉ Cộng năm tham gia thi

3

GV chấm vòng thực hành GVDG, GVCN giỏi cấp Tỉnh

Cộng 6 điểm

Đ/c San

 

4

Đạt giáo viên dạy giỏi  xuất sắc cấp Tỉnh.

Cộng 15 điểm

Đ/c San

Chỉ Cộng năm tham gia thi

5

Giáo viên dạy giỏi, Chủ nhiệm giỏi cấp trường.

Cộng 5 điểm

Đ/c San

Chỉ Cộng năm tham gia thi

6

GV chấm vòng thực hành GVDG giỏi cấp trường

Cộng 3 điểm

Đ/c San

 

7

Đạt GVG cấp quốc gia.

Cộng 20 điểm

Đ/c San

Chỉ Cộng năm tham gia thi

8

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn loại Tốt.

Cộng 1 điểm/lần

Đ/c San

BGH có thông báo KT

9

Kết quả giảng dạy của một lớp nào đó có sự tiến bộ rõ rệt so với lớp đó và so với tỷ lệ chung của toàn khối dựa vào kết quả kiểm tra học kì (đề chung) và khảo sát dạy buổi 2 (với môn học buổi 2). Cuối năm so với kì 1, năm sau so với năm trước.

Cộng 5 điểm/1 lớp (không quá 3 lớp)

Đ/c San

 

10

Giáo viên có thể đề nghị khảo sát lấy ý kiến học sinh nếu có > 90% học sinh đánh giá Tốt, mong muốn năm sau thầy (cô) tiếp tục giảng dạy

Cộng 3 điểm 1 lớp ( không quá 3 lớp)

Đ/c San

Tổ KS gồm: Đại diện BGH, Công đoàn, TCM, GVCN.

11

Vào điểm muộn, vào sai từ 3 lỗi trở lên.

Trừ 1 điểm/lớp/1 lần KT

Đ/c San

BGH có thông báo lịch KT

12

Vào học bạ muộn, hoặc sai từ 5 lỗi trở lên, sửa không đúng quy định từ 2 lỗi trở lên.

Trừ 1 điểm/1 lớp

Đ/c San

 

13

Nộp bài kểm tra học kì không đúng hạn.

Trừ 1 điểm/1 ngày

Đ/c San

 

14

Chấm bài lệch từ 2 điểm trở lên.

Trừ 1 điểm/1 bài

Đ/c San

 

15

Kết quả giảng dạy một lớp nào đó giảm sút rõ rệt so với chính  lớp đó hoặc so với các lớp cùng khối, hoặc khảo sát tín nhiệm đạt < 60%

Trừ 5 điểm/lớp

Đ/c San

Căn cứ vào tình hình cụ thể BGH quyết định việc khảo sát

1

Xếp loại Tốt công tác chủ nhiệm cuối năm học

Cộng 2 điểm

Đ/c Thanh

 

1

Các cuộc thi đất học Kinh Bắc, khi tôi 18…cấp tỉnh.

Mỗi thành viên BCV được cộng điểm: Nhất tuần 1 điểm, Nhất quý  2 điểm, Nhất năm 3 điểm

Đ/c Tiến

 

2

Mỗi bài báo có tính chuyên môn đăng trên báo đoàn.

Cộng 1 điểm

Đ/c Tiến

Các báo khác tùy theo mức độ ảnh hưởng và cấp độ được cộng lần lượt 2,3..( Do Ban thi đua xem xét)

1

Chủ tọa nhắc nhở vi phạm văn hóa hội họp trong các cuộc hop.

Trừ 1 điểm/1 lần

Thư kí HĐ

 

2

Vắng họp HĐ có lý do

Trừ 1 điểm/buổi

Thư ký HĐ

 

3

Vắng họp HĐ không lý do

Trừ 3 điểm/buổi

Thư ký HĐ

 

4

Đi họp HĐ muộn dưới 10 phút

Trừ 1 điểm/buổi

Thư ký HĐ

 

5

Đi họp HĐ muộn trên 10 phút

Trừ 2 điểm/buổi

Thư ký HĐ

 

1

Vắng họp tổ có lý do

Trừ 1 điểm/buổi

Tổ trưởng

 

2

Vắng họp tổ không có lý do

Trừ 3 điểm/buổi

Tổ trưởng

 

3

Dự giờ không đủ số tiết theo quy định.

Trừ 1 điểm/1 tiết

Tổ trưởng

 

 

 

 

 

Điều 5. Đối với tổ hành chính

Điểm ban đầu của mỗi đồng chí là 100 điểm và tiến hành cộng, trừ như sau:

TT

Nội dung theo dõi để cộng, trừ

 Điểm cộng, trừ

Bộ phận
 theo dõi

1

Tham gia các hoạt động ngoại khóa với học sinh, đưa học sinh tham gia các cuộc thi hoàn thành nhiệm vụ.

Cộng 2 điểm/lần

Đ/c San

2

Đảm bảo ngày công (Không nghỉ buổi nào trừ nghỉ việc hiếu, hỷ, ốm nằm viện, đi công tác).

Cộng 10 điểm

Đ/c Đô

3

Có những sáng kiến trong công việc làm cho hiệu quả công việc tăng rõ rệt được BGH ghi nhận.

 Cộng 5 điểm/ SK

Đ/c Đô

4

Nhận được các hình thức khen thưởng của cấp trên theo ngành dọc mình phụ trách.

10 điểm/lần

Đ/c Đô

5

Nghỉ làm một buổi ( không tính nghỉ việc hiếu, hỷ, ốm nằm viện) có lý do (tính từ ngày nghỉ thứ 3 trong năm học )

Trừ 2 điểm/ buổi

Đ/c Đô

6

Nghỉ làm một buổi ( không tính nghỉ việc hiếu, hỷ, ốm nằm viện) không có lý do (tính từ ngày nghỉ thứ 5 trong năm học )

Trừ 3 điểm một buổi

Đ/c Đô

7

Chủ tọa nhắc nhở vi phạm văn hóa hội họp trong các cuộc hop.

Trừ 1 điểm/1 lần

Đ/c Đô

8

Vắng họp HĐ có lý do

Trừ 1 điểm/buổi

Đ/c Đô

9

Vắng họp HĐ không lý do

Trừ 3 điểm/buổi

Đ/c Đô

10

Đi họp HĐ muộn dưới 10 phút

Trừ 1 điểm/buổi

Đ/c Đô

11

Đi họp HĐ muộn trên 10 phút

Trừ 2 điểm/buổi

Đ/c Đô

12

Vắng họp tổ có lý do

Trừ 1 điểm/buổi

Đ/c Đô

13

Vắng họp tổ không có lý do

Trừ 3 điểm/buổi

Đ/c Đô

14

Đổi ca trực hoặc nhờ người khác làm thay không báo cáo BGH.

Trừ 1 điểm/lần

Đ/c Đô

15

Đi muộn về sớm quá 15 phút.

Trừ 1 điểm/lần

Đ/c Đô

16

Làm việc thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng tới hoạt động của nhà trường.

Tùy theo mức độ do ban thi đua xem xét

Đ/c Hiếu

 

Điểm thi đua cuối năm =  100 + Tổng các điểm cộng – Tổng các điểm trừ.


Tập tin đính kèm
Nguồn: thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 373
Hôm qua : 298
Tháng 08 : 14.485
Tháng trước : 17.058
Năm 2019 : 84.291
Năm trước : 0
Tổng số : 84.291