<a href="/tin-tuc-thong-bao/cong-tac-chu-nhiem" title="Công tác chủ nhiệm" rel="dofollow">Công tác chủ nhiệm</a>

Nội dung công tác GVCN tuần học 12, 13

Tiếp tục chú trọng giáo dục nền nếp, đảm bảo an ninh, an toàn trong nhà trường. Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
<a href="/tin-tuc-thong-bao/cong-tac-chu-nhiem" title="Công tác chủ nhiệm" rel="dofollow">Công tác chủ nhiệm</a>

Công tác chủ nhiêm tuần 10,11

Tăng cường giáo dục đạo đức, đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học. Tích cực lập nhiều thành tích chào mừng 37 năm Ngày nhà giáo việt Nam 20/11/1982- 20/11/2019
<a href="/tin-tuc-thong-bao/cong-tac-chu-nhiem" title="Công tác chủ nhiệm" rel="dofollow">Công tác chủ nhiệm</a>

Nội dung công tác chủ nhiệm trong tuần 8+9

Tiiếp tục quán triệt học sinh thực hiện tốt các quy định của nhà trường, chính sách pháp luật của nhà nước. Đăng kí nhiều giờ học tốt, ngày học tốt chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
<a href="/tin-tuc-thong-bao/cong-tac-chu-nhiem" title="Công tác chủ nhiệm" rel="dofollow">Công tác chủ nhiệm</a>

Nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm tuần 6+ 7

GVCN các lớp tăng cường công tác quản lý lớp, nhắc học sinh thực hiện đúng các quy định, chú ý việc làm vệ sinh nhà để xe và sắp xếp xe gọn gàng. Tăng cường bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản của học sinh trong các lớp học.
<a href="/tin-tuc-thong-bao/cong-tac-chu-nhiem" title="Công tác chủ nhiệm" rel="dofollow">Công tác chủ nhiệm</a>

Nội dung công tác GVCN lớp tuần 01 và 02

GVCN khối 10: Tổ chức cho học sinh lớp chủ nhiệm có nhu cầu và sở thích, nguyện vọng làm Bác sỹ, Dược sỹ (Khối B). Báo cáo danh sách cho đồng chí Thanh HP qua Zalo cá nhân để tổng hợp nguyện vọng chuẩn bị các điều kiện thành lập CLB “Bác sỹ - Dược ...
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 486
Hôm qua : 449
Tháng 11 : 7.254
Tháng trước : 6.977
Năm 2019 : 109.805
Năm trước : 0
Tổng số : 109.805