A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch và phân công chấm thi GVDG cấp trường lần thứ 1 năm học 2018-2019

Đề nghị các đồng chí được phân công chuẩn bị theo kế hoạch trên. Good luck!

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

 

 


LỊCH  THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN  ĐỊA LÝ – GDQP

 

TT

Thứ, ngày

Tên người day

Dạy

tiết

Dạy

lớp

Tên bài dạy

 

Giám khảo

 

 

Phòng dạy

 

1

Thứ 2

13/11/2017

 

Thứ6

17/11/2017

 

 

NGUYỄN THỊ TÚ

2

 

 

2

12A12

 

 

10A10

Thiên nhiên phân hóa đa dạng ( T3)

 

Cơ cấu dân số

Đ/c Năng, Hoàn

 

 

Đ/c Hoàn, Hằng

12A12

 

 

 

10A10

 

2

 

 

Thứ 5

15/11/2018

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN ANH

2

 

 

3

10D1

 

 

10D2

Bài 3 : Đội ngũ từng người, không có súng ( t11)

 

Bài 3: Đội ngũ từng người, không có súng ( t12)

 

 

 

 

Đ/c Thanh HP, Thanh QP

 

 

 

 

Sân

Trường

 

Yêu cầu các đ/c trong nhóm không trùng giờ đều phải dự đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

 

 


LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN LỊCH SỬ

 

TT

Thứ, ngày

Tên người day

Dạy

tiết

Dạy

lớp

Tên bài dạy

Giám khảo

Phòng dạy

 

 

1

Thứ 3

13/11/2018

 

 

Thứ 7

17/11/2018

 

 

NGUYỄN THỊ MỪNG

2

 

 

 

1

11A13

 

 

 

12A12

Bài 11: Các nước TBCN giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới

 

 

Bài 16 : Phong trào giải phóng dân tộc.. ( 1939 – 1945) ( t4)

Đ/c Phương, HằngS

 

 

Đ/c Phương

Hằng

11A13

 

 

 

12A12

 

Thứ 2

12/11/2018

 

 

Thứ 6

16/11/2018

 

 

NGUYỄN THỊ MINH LIÊN

4

 

 

 

 

3

12A10

 

 

 

 

10A8

Bài 16 : Phong trào giải phóng dân tộc.. ( 1939 – 1945) ( t1)

 

 

 

Bài 9 : Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào

Đ/c Phương, HằngS

 

 

 

Đ/c Phương

HằngS

12A10

 

 

 

 

10A8

 

Yêu cầu các đ/c trong nhóm không trùng giờ đều phải dự đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

 

LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1

NĂM HỌC 2018 -2019

MÔN : SINH HỌC

 

TT

Thứ, ngày

Tên người day

Dạy

tiết

Dạy

lớp

Tên bài dạy

Giám khảo

Phòng dạy

 

1

Thứ 4

14/11/2018

 

Thứ 7

17/11/2018

 

 

 

LÊ THỊ THU HÀ

3

 

 

 

3

11 A10

 

 

 

12A5

Hô hấp ở thực vật

 

 

 

Bài tập di truyền quần thể

Đ/c Tuấn, Long

 

 

 

Đ/c Tuấn, Long

11A10

 

 

 

12A5

 

Yêu cầu các đ/c trong nhóm không trùng giờ đều phải dự đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

 

LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN TIN HỌC

 

TT

Thứ, ngày

Tên người day

Dạy

tiết

Dạy

lớp

Tên bài dạy

Giám khảo

Phòng dạy

 

1

Thứ 3

13/11/2018

 

Thứ 5

15/11/2018

 

 

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

2

 

 

4

12A12

 

 

10A3

Bài 5 : Các thao tác cơ bản trên bảng

 

 

Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành ( t1)

Đ/c : HiếuT, Yến T

 

 

Đ/c : HiếuT, Tân

12A12

 

 

 

10A3

 

Yêu cầu các đ/c trong nhóm không trùng giờ đều phải dự đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

 

 


LỊCH DỰ GIỜ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN  TOÁN

 

TT

Thứ, ngày

Tên người day

Dạy

tiết

Dạy

lớp

Tên bài dạy

Giám khảo

Phòng dạy

 

1

Thứ 3

13/11/2018

 

Thứ 6

16/11/2018

 

 

NGUYỄN BÁ CAO

2

 

 

3

11A4

 

 

10A6

Đường thẳng và mặt phẳng song song

 

 

Tự chọn : Giải phương trình

Đ/c Sơn, Diệp

 

 

Đ/c Sơn, Diệp

12A5

 

 

10A2

 

Thứ 3

13/11/2018

 

Thứ 6

16/11/2018

 

 

NGUYỄN THẾ GIANG

1

 

 

2

11A5

 

 

12A12

Đường thẳng song song với mặt phẳng

 

 

Phương trình lôgarit

Đ/c Duy, Diệp

 

 

Đ/c Sơn, Diệp

11A5

 

 

12A12

 

Thứ 3

13/11/2018

 

Thứ 6

16/11/2018

 

 

NGUYỄN THỊ THẮM

4

 

 

2

10A10

 

 

12A6

Luyện tậpvề tích vô hướng của 2 vec tơ

 

 

Luyện tập giải phương trình logarit

Đ/c Sơn, Diệp

 

 

Đ/c Sơn, Diệp

11A11

 

 

12A3

 

Yêu cầu các đ/c trong nhóm không trùng giờ đều phải dự đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

 

 


LỊCH DỰ GIỜ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN TIẾNG ANH

 

TT

Thứ, ngày

Tên người day

Dạy

tiết

Dạy

lớp

Tên bài dạy

Giám khảo

Phòng dạy

 

1

Thứ 4

14/11/2018

 

Thứ 5

15/11/2018

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

4

 

 

2

10A10

 

 

11A11

Unit 4: Writing

 

 

Unit 7: Speaking

Đ/c Hồng, HàngA

 

Đ/c Hồng , HàngA

10A10

 

 

11A11

 

2

Thứ 3

13/11/2018

 

Thứ 5

15/11/2018

 

 

LÊ THỊ MAI PHƯƠNG

3

 

 

3

10A1

 

 

12A10

Unit 4: Comnuricafron and culfure

 

Unit 6: Listering

Đ/c Hồng,

HằngA

 

Đ/c Hồng ,

Hằng A

10A1

 

 

12A10

 

Yêu cầu các đ/c trong nhóm không trùng giờ đều phải dự đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

LỊCH  THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN HÓA HỌC

 

TT

Thứ, ngày

Tên người day

Dạy

tiết

Dạy

lớp

Tên bài dạy

Giám khảo

Phòng dạy

 

1

Thứ 2

12/11/2018

 

Thứ 5

15/11/2018

 

 

NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT

2

 

 

 

4

11A2

 

 

 

10A7

Tiết 26: Silic và hợp chất của Silic

 

 

Tiết 25: Luyện tập liên kết hóa học

Đ/c Chiến, Nguyệt

 

 

 

Đ/c Chiến, Yến

11A2

 

 

 

10A7

 

 

2

Thứ 3

13/11/2018

 

Thứ 5

15/11/2018

 

 

LÊ DOÃN HOÀN

5

 

 

 

3

11A9

 

 

 

10A2

Bài tập về hợp chất khử và HNO3

 

 

Liên kết công hóa trị

Đ/c Chiến, Nguyệt

 

 

 

Đ/c Chiến, Yến

11A9

 

 

 

10A2

 

 

3

Thứ 3

13/11/2018

 

Thứ 5

15/11/2018

 

 

BIỆN THỊ TUYẾN

4

 

 

 

2

12A5

 

 

 

10A11

TC tiết 13: Bài tập polime và vật liệu polime

 

 

Liên kết công hóa trị ( t1)

Đ/c Chiến, Nguyệt

 

 

 

Đ/c Chiến, Yến

12A5

 

 

 

10A11

 

Yêu cầu các đ/c trong nhóm không trùng giờ đều phải dự đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

 

LỊCH DỰ GIỜ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 20 18 - 2019

MÔN VẬT LÝ

 

TT

Thứ, ngày

Tên người day

Dạy

tiết

Dạy

lớp

Tên bài dạy

Giám khảo

Phòng dạy

 

1

Thứ 3

13/11/2018

 

 

Thứ 6

16/11/2018

 

 

NGUYỄN THỊ HẰNG

3

 

 

 

1

11A9

 

 

 

10A5

Dòng điện trong kim loại

 

 

 

Bài tập phương pháp đông lực học ( t2)

Đ/c Trường, HươngL

 

 

Đ/c Trường, Vân

11A9

 

 

 

10A5

 

2

Thứ 3

13/11/2018

 

 

Thứ 6

16/11/2018

 

 

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

4

 

 

 

2

12A3

 

 

 

11A8

Mạch R,L.C nt

 

 

 

Dòng điện trong kim loại

Đ/c Trường, Hương L

 

 

Đ/c Trường, Vân

12A3

 

 

 

11A8

 

 

 

3

Thứ 3

13/11/2018

 

 

Thứ 6

16/11/2018

 

 

VŨ XUÂN TÙNG

2

 

 

 

3

10A8

 

 

 

12A8

Chuyển động ném ngang

 

 

 

Bài tập mạch RLC

Đ/c Trường, Hương L

 

 

Đ/c Tiến, Vân

10A8

 

 

 

12A8

 

Yêu cầu các đ/c trong nhóm không trùng giờ đều phải dự đầy đủ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: THPT Thuận Thành số 1

Nguồn: thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 357
Hôm qua : 335
Tháng 09 : 5.444
Tháng trước : 17.664
Năm 2019 : 92.914
Năm trước : 0
Tổng số : 92.914